Automatyczny import i analiza zmian danych w bazie REGON

Pozostałe saldo zapytań : Dokup

Moduł ten umożliwia codzienne, masowe pobieranie danych z bazy REGON (GUS) na podstawie numerów NIP oraz analizę i raportowanie zmian, które wystąpiły w danych rejestrowych.