Plik płaski - rachunki

Pozostałe saldo zapytań : Dokup
Moduł ten umożliwia weryfikację zgodności numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz numeru NIP w danym dniu występującym na wykazie podatników VAT.Wprowadź dane kontrahenta: