Rozszerzenie modułu Baza CRM. Umożliwia import podstawowych danych o kontrahentach z bazy GUS.

Najważniejsze funkcje modułu GUS import:

 • Import i podgląd danych rejestrowych (adres, kontakt, siedziba) z bazy GUS (CEIDG i KRS)
 • Import i zapis danych kontaktowych firm do CRM / Hurtowni danych
 • Integracja z zewnętrznymi systemami przez API i pliki CSV
 • Możliwość zasilenia Hurtowni danych / CRM– aktualnymi informacjami o firmie z danych rejestrowych
 • Możliwość masowego pobierania statusu działalności gospodarczej
 • Możliwość masowego pobierania daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej

Moduł GUS import jest rozszerzeniem modułu Baza CRM. Umożliwia sprawdzenie i zaimportowanie danych z rejestrów krajowych do CRM.
Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.

Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny który zawiera dane z:

 • Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.
 • Krajowego Rejestru Sądowego – spółki prawa handlowego, w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.

Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną.

Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy
 • Forma działalności
 • Pełna nazwa formy prawnej
 • Pełny adres siedziby
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności
 • Data zakończenia prowadzenia działalności
 • Obecny status działalności
 • Numer REGON
 • E-mail
 • Numer KRS

Dostęp do modułu GUS import jest realizowany w formie widżetu dla modułu Baza CRM za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) i jest rozliczany za każde zapytanie - w ramach wykupionych pakietów (prepaid).


W celu przetestowania usługi - udostępniamy bezpłatnie pakiet 5 zapytań DEMO.

5 wywołań

GBP0 /pakiet
 • 5 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Wypróbuj

500 wywołań

GBP79 /pakiet
 • 500 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

30 dni

GBP79 /pakiet
 • 30 dni
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

5000 wywołań

GBP299 /pakiet
 • 5000 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

Moduł GUS import to:

 • Narzędzie do pobierania danych o polskich firmach i zapisu do lokalnej bazy CRM
 • Integrator GUS z innymi systemami IT
 • Narzędzie do weryfikacji firmy na podstawie numeru NIP
 • Oprogramowanie do importu danych adresowych firmy z rejestrów publicznych
 • Rozszerzanie modułu baza CRM
 • Konwerter danych adresowych firmy do formatu maszynowego arkusza - CSV, Excel