Ten moduł pozwala uzyskać podstawowe informacje na temat polskiej firmy na podstawie numeru NIP.

Najważniejsze funkcje modułu NIP Skaner:

 • Weryfikacja poprawności numeru NIP – sprawdzenie sumy kontrolnej
 • Konwersja numeru NIP na KRS
 • Sprawdzenie czy podany numer NIP jest numerem poprawnym i należy do podmiotu gospodarczego
 • Weryfikacja czy pod podanym numerem NIP prowadzona jest działalność
 • Sprawdzenie czy działalność gospodarcza nie została zawieszona
 • Integracja z zewnętrznymi systemami przez API i pliki CSV
 • Możliwość masowej weryfikacji statusu działalności gospodarczej
 • Możliwość masowej weryfikacji daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej

Moduł NIP Skaner pozwala na sprawdzenie podstawowych danych klienta takich jak nazwa, adres, forma prawna działalności itp.
Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.
Funkcja Historia NIP Skaner umożliwia:
kontrolę zapytań,
wykonanie raportu miesięcznego zapytań
oraz pozwala śledzić zmany danych o podmiocie np. zmiany statusu, nazwy, adresu itp.

Obsługiwane są:

 • Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zawierający jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne.
 • Krajowy Rejestr Sądowy – zawierający spółki prawa handlowego, w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.

Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną.

Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy
 • Forma działalności
 • Pełna nazwa formy prawnej
 • Pełny adres siedziby
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności
 • Data zakończenia prowadzenia działalności
 • Obecny status działalności
 • Numer REGON
 • E-mail
 • Numer KRS

Dostęp do modułu NIP Skaner jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) i jest rozliczany za każde zapytanie - w ramach wykupionych pakietów (prepaid).

W celu przetestowania usługi - udostępniamy bezpłatnie pakiet 5 zapytań DEMO.

5 wywołań

GBP0 /pakiet
 • 5 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Wypróbuj

500 wywołań

GBP79 /pakiet
 • 500 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

30 dni

GBP79 /pakiet
 • 30 dni
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

5000 wywołań

GBP299 /pakiet
 • 5000 wywołań
 • Opłata aktywacyjna: 0.00 GBP
 • Dostęp przez www
 • Wsparcie techniczne
 • Zamów

Moduł NIP Skaner to:

 • Narzędzie do weryfikacji poprawności numeru NIP
 • Oprogramowanie do sprawdzania czy firma o podanym NIP nie zawiesiła działalności
 • Narzędzie do sprawdzenia czy firma istnieje i prowadzi aktywną działalność
 • Integrator GUS z innymi systemami IT
 • Narzędzie do weryfikacji firmy na podstawie numeru NIP
 • Oprogramowanie do importu danych adresowych firmy z rejestrów publicznych
 • Konwerter danych adresowych firmy do formatu maszynowego arkusza - CSV, Excel